Bel mij terug

Geachte relatie,

 

Wij hechten veel waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Binnen de assurantie branche is de Wet financiële dienstverlening (Wfd) van toepassing. Het toezicht op naleving van de Wfd wordt uitgevoerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

 

Financiële dienstverleners zoals assurantietussenpersonen dienen zich te hebben ingeschreven bij de AFM. De Wfd eist dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die de betrokken financiële dienstverlener biedt. Wij trachten in onze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de Wfd. Door middel van deze Dienstenwijzer kunt u meer over ons en onze dienstverlening nalezen.

 

Mocht u na het lezen van onze Dienstenwijzer nog nadere toelichting wensen. Dan zijn wij uiteraard bereid u deze te geven. Wij verzoeken u in dat geval contact met ons op te nemen.

 

Met vriendelijke groeten,
Hypotheek & Verzekering Advies Bureau Combee

 

 

 

Bas Combee
Directeur

 

Download:

 

- Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

- Dienstverleningsdocument Risico's afdekken

- Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen

- Klachten formulier

- Algemene voorwaarden