Bel mij terug

 

- Alleen rente, aflossing volgt later

- Periodieke hertaxatie, eventueel verplichte aflossing

- Meestal maximaal tot 90-100 % van de executiewaarde

- Alleen rente, aflossing volgt later

- Periodieke hertaxatie, eventueel verplichte aflossing

- Vrije opname tot aan kredietlimiet

- Rente meestal variabel

- Meestal maximaal tot 75-90 % van de executiewaarde

- Aflossing einde looptijd

- Spaarrente = hypotheekrente

- Afkoopwaarde spaarpot duidelijk

- Rentedempende werking

 

- Maandelijks rechtstreeks op de schuld aflossen

- Iedere maand wordt er meer afgelost

- Stijgende netto last door verminderde renteaftrek

 

- Maandelijks rechtstreeks op de schuld aflossen

- Iedere maand wordt hetzelfde bedrag afgelost

- Zeer hoge aanvangslasten

- Dalende netto last

 

 

 

- Aflossing einde looptijd

- Vermogensopbouw via een levensverzekering of  buiten een levensverzekering om

- Ingehouden kosten verminderen de einduitkering
- Onzeker beleggingsrendement

 

- Meestal 3% rendement gegarandeerd

- Onzekere winstdeling

- Ingehouden kosten verminderen de einduitkering

 

Hypotheekvorm 1: Niet aflossen

 

Aflossingsvrije hypotheek:     

 

 

 

Krediethypotheek:                   

 

 

 

 

 

Hypotheekvorm 2: wel aflossen - met aflossingsgarantie


Spaarhypotheek of spaarvariant       

spaarbeleggingshypotheek              
(Hybridehypotheek 100% spaar)

 

 

Annuïteitenhypotheek            

 

 

 

Lineaire hypotheek       

 

 

 

                

Hypotheekvorm 3: wel aflossen - zonder aflossingsgarantie

Beleggingshypotheek of                   

beleggingsvariant van de                    

spaarbeleggingshypotheek

beleggingsrendement

 

“Traditionele” levenhypotheek