Bel mij terug

Wat is lijfrente:
Lijfrente kan als volgt worden omschreven:
Lijfrente is een van het leven afhankelijke periodieke uitkering die voortvloeit uit een op
eigen initiatief getroffen voorziening en die geen verband houdt met een dienstbetrekking. Vaak wordt het begrip lijfrente verward met pensioen. Eigenlijk is het begrip pensioen gerelateerd aan een dienstbetrekking en lijfrente niet. Zo ook is AOW-pensioen niet gerelateerd aan een dienstbetrekking.

Pensioen, of beter gezegd ouderdomspensioen, bouwt u (meestal verplicht) op via uw werk en AOW-pensioen,  uitkering van de overheid, bouwt u automatisch op als u rechtmatig in Nederland woont of werkt. Lijfrente is uw eigen keuze en u moet het zelf regelen/afsluiten.

Home.
Pensioen.
Koopsom.
Lijfrente.
Spaar.
Uitvaart.
Overlijden.