Bel mij terug

Wat is pensioen:
Alvorens nader op dit onderwerp in te gaan, is het goed stil te staan wat onder pensioen wordt verstaan.

De Pensioen en Spaarfondsenwet (PSW) geeft geen duidelijke definitie.

Artikel 11 van de Wet op de loonbelasting is hieromtrent wat duidelijker:
Pensioen is een van het leven afhankelijke periodieke uitkering, die voortvloeit uit een dienstbetrekking ter verzorging van de werknemer bij ouderdom en arbeidsongeschiktheid en van de echtgenote en (minderjarige) kinderen bij overlijden van de werknemer.

 

Opbouw pensioen:
In het algemeen zijn er drie manieren om pensioen op te bouwen:

1. AOW:
Iedereen, die rechtmatig in Nederland woont, is vanaf het 15de jaar verzekerd tegen de financiële gevolgen van ouderdom op grond van de
AOW. Op uw 65ste jaar wordt de AOW uitgekeerd.

2. Ouderdomspensioen via werkgever:
Daarnaast hebben de meeste werknemers een aanvullende pensioenvoorziening via hun werkgever.

Een werkgever kan, al dan niet verplicht, voor zijn werknemers een (collectieve) pensioenvoorziening treffen.

Vaak begint men op 25-jarige leeftijd pensioen op te bouwen tot aan de 65-67 jarige leeftijd, dus in totaal 40 jaren.

3. Privé voorzieningen:
Een derde mogelijkheid om voor uw oude dag voorzieningen te treffen, is om op één of andere manier zelf kapitaal op te bouwen, bijvoorbeeld door het afsluiten van een
koopsom, Lijfrenteverzekering, of  deelname aan de levensloopregeling.

 

 

Gaat u over een tijdje met pensioen?

 

Dan is het nu tijd om alvast aan een aanvulling op dat pensioen te denken.

Want wellicht meent u nu dat dit niet nodig is, maar als u gewend bent van een vol salaris rond te komen valt het niet mee om ineens terug te schakelen naar een inkomensniveau van 70%. Als u daarom eigen geld te besteden heeft, een gouden handdruk heeft gekregen of nu al vrijkomend geld heeft uit een lijfrentepolis dan doet u er goed aan eens vrijblijvend een offerte op te vragen zodat wij voor u de beste aanbieding kunnen zoeken.

Home.
Pensioen.
Koopsom.
Lijfrente.
Spaar.
Uitvaart.
Overlijden.