Bel mij terug

Naast de wettelijk verplichte WA verzekering kan het raadzaam zijn een aanvullende verzekering af te sluiten voor mogelijke schade aan het eigen voertuig, dit zijn de zogenaamde casco dekkingen.
 

De beperkt casco (WA+) dekking dekt o.a. brand, diefstal, storm en ruitbreuk.

De volledig casco (all-risk) dekt ook de schade door een zelf veroorzaakte aanrijding, deze variant wordt veel gebruikt voor auto's jonger dan 6 jaar.

 

Verzekerd voor o.a.:

- Schade aan en veroorzaakt door motorvoertuigen.

- Bij schade buiten uw schuld geen terugval in uw kortingspercentage (Bonus/Malus).

- Uw elders verdiende Bonus/Malus korting wordt geheel overgenomen.

 

Ongevallen inzittendenverzekering

Een ongeval met een auto kan natuurlijk ook gepaard gaan met persoonlijk letsel. Om de financiële gevolgen voor de inzittenden in geval van letsel te compenseren is er de ongevallen inzittenden verzekering. Deze dekt eventuele medische kosten bij letsel door een ongeval en keert een bedrag uit ter compensatie van blijvend letsel (invaliditeit). Ook bij overlijden van een inzittende wordt er een bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden.

 

Verzekerd voor o.a.:

- Overlijden van u en/of een medepassagier door een ongeval.

- Blijvende invaliditeit van u en/of een medepassagier door een ongeval.

- Medische- en tandheelkundige kosten.

 

Schade-inzittendenverzekering

Deze verzekering vergoedt de aantoonbare schade van de bestuurder en passagiers als gevolg van een ongeval voor alle inzittenden samen, tot een maximum van het verzekerde bedrag. De schade kan bestaan uit zaakschade (kleding, brillen etc.), inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten, medische kosten, smartengeld en uitvaartkosten.

 

Het verschil met een ongevalleninzittenden verzekering is dat een schadeverzekering voor inzittenden de werkelijk geleden schade vergoedt. Dus niet alleen een bepaald bedrag bij overlijden of bij blijvende invaliditeit zoals bij de ongevalleninzittenden verzekering. Evenals bij de ongevalleninzittenden verzekering is het voor een uitkering niet van belang wie schuldig is aan het ontstaan van een ongeval.

U zocht op:

Opstal, woonhuis, inboedel, garantie, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, verkeer, auto, motor, brommer, fiets, old-timer, reis, annulering, collectief, zeilboot, boot, speed, open zeilboot, sloep, motorboot, moterboot, moter, verzekering, verzekeringen, verzekeraar, collectief, sailhorse

RBV auto en motor.
Lees verder
Terug / vorige