Bel mij terug

De Nationale Hypotheek Garantie is de naam van de garantie die iemand in Nederland kan krijgen als hij/zij een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. De Nationale Hypotheek Garantie houdt in dat bij het afsluiten van een hypothecaire lening de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen borg staat voor de lening. De geldnemer betaalt hiervoor een borgtochtprovisie, een eenmalig bedrag (vanaf 2013 0,9%).

 

Wanneer de geldnemer de lening niet meer kan betalen, wordt de geldgever door het fonds

betaald. De geldnemer is daarmee niet uit de problemen; deze is nog steeds aansprakelijk,

alleen heeft nu te maken met de Stichting als schuldeiser. Wanneer de reden van "verplichte verkoop"

met een restschuld echtscheiding, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of het overlijden van

iemands partner is en de geldnemers hebben gezorgd voor het beperken van het verlies, kan

de stichting de schuld kwijtschelden.

 

Wat zijn de voordelen van NHG?

Voordeliger
Met de NHG betaalt u een lagere hypotheekrente.
De rentekorting kan oplopen tot 0,6%.
Dat betekent elk jaar opnieuw honderden euro's voordeel.

Bij het afsluiten van NHG betaalt u eenmalig 0,9% (2013) over uw hypotheekbedrag.

Door het rentevoordeel en de fiscale aftrekbaarheid heeft u deze kosten gemiddeld in een jaar terugverdiend.

Veilig
Als u er alles aan heeft gedaan om de restantschuld zoveel mogelijk te beperken, kan het Waarborgfonds uw restantschuld bij een gedwongen verkoop kwijtschelden. Zij kan dit doen als u buiten uw schuld in een probleemsituatie bent gekomen. U kunt hierbij denken aan betalingsproblemen als gevolg van werkloosheid, scheiding en arbeidsongeschiktheid.

Verantwoord
NHG is mogelijk als u voldoet aan de inkomensnormen zoals deze door het NIBUD zijn opgesteld. Volgens deze inkomensnormen mag een bepaald percentage van het inkomen aan woonlasten worden besteed. Op deze manier weet u zeker dat u nooit teveel leent. U houdt bij een normaal uitgavenpatroon altijd voldoende financiële ruimte over voor andere uitgaven zoals de dagelijkse boodschappen en verzekeringen.